Tájékoztató Mórahalom Városi Településképi Arculati Kézikönyvének készítésével kapcsolatban

 Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete "a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól" szóló 17/2017. (V.25.) rendelete alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és az érintett feleket az alábbiakról:
 A „településkép védelméről" szóló 2016. évi LXXIV. törvény és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint Mórahalom Városi Településképi Arculati Kézikönyvének (a továbbiakban: „Kézikönyv") és Településképi Rendeletének(a továbbiakban: „Rendelet") elkészítése zajlik.

A fenti eszközök elkészítésének célja:


A jogszabályok által előírt fenti eszközök egy új koncepció szerinti rendben kívánják befolyásolni a település építészeti, épített és természeti környezetének megjelenését (a településképet).

A két eszköz két különböző módon tudja a kívánt hatást megvalósítani:

– A Kézikönyv egy általános, építészeti, esztétikai útmutatást kíván nyújtani, a településkép történeti örökségeinek és jelenlegi adottságainak, illetve a településfejlesztési elképzeléseinek, korábban elkészített stratégiai dokumentumainak figyelembevételével. A Kézikönyv nem egy jogszabály jellegű dokumentum lesz, hanem inkább egy útmutató, egy tájékoztató – a lakosság, az építtetők és az építtetők tervezői számára – a település közössége által elvárt építészeti, esztétikai minőségről, jellegről.

– A Kézikönyvre alapuló Rendelet esetében viszont egy új önkormányzati jogszabályban kerül összedolgozásra minden olyan helyi szabályozás, ami a településképet érinti (Településképi szabályozás; Helyi Építési Szabályzat vonatkozó részei; Helyi védelemről szóló rendelet; közterület-használat, reklámok szabályozása, főépítész közreműködése).

A várt eredmények:

– egységes, számon kérhető alapelvek mentén történő szabályozás;

– emelkedő esztétikai, építészeti színvonal;

– a lakosság bevonásának erősítése a településképet érintő folyamatokba.

Az elkészítés során 2 lakossági fórumra kerül sor:

– Az előzetes tájékoztatás a 2017. augusztus 22-én került megtartásra az első nyilvános közmeghallgatáson.

– A munkaközi tájékoztatás során megtartásra kerülő második, egyben záró lakossági fórumra 2017. november 30. napján a Képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülésén kerül sor.
Az eljárás során ezt követően nem kerül különválasztásra a lakossági-, valamint a település civil- és gazdasági szféráját képviselő szervezetekkel történő egyeztetés, kommunikáció, melyre tekintettel ezúton kérem az összes érintettet a szíves közreműködésre.


Tisztelettel: Nógrádi Zoltán polgármester