Tájékoztató polgármesteri döntésekről

A kialakult koronavírus járványra és annak következményeire tekintettel Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet rendelt el a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendeletével. A veszélyhelyzetre való tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a képviselő-testület és a bizottságok hatásköreit a polgármester gyakorolja a veszélyhelyzet fennállása alatt.

Jelen jogrend szerint a határozathozatal és rendeletalkotás polgármesteri hatáskörbe kerül a veszélyhelyzet megszűnéséig, ezért a képviselői-testületi és a bizottsági ülések nem kerülnek megtartásra.

A veszélyhelyzet megszűnését követően a képviselő-testületet, a bizottságokat és a lakosságot is tájékoztatjuk a polgármester által meghozott döntésekről.


A polgármester a városi piac- és az Országos Állat- és Kirakodóvásár működésével kapcsolatban hozott határozatait az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
- 164-2020.(XI.11.) Polgármesteri határozat a Móraép Kft. üzemeltetésében lévő városi piac működéséről
- 165-2020.(XI.11.) Polgármesteri határozat a Móraép Kft. üzemeltetésében lévő vásár működésérőlTájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy Mórahalom város Polgármestere a 8/2020. (XI.11.) számú önkormányzati rendeletében szabályozta azt, hogy:
- Mórahalom város közigazgatási területén a közterületeken a maszk viselése – a mórahalmi buszpályaudvar területének kivételével – nem kötelező.
- A mórahalmi buszpályaudvar teljes területén a maszk viselése és a távolságtartás szabályainak betartása kötelező!
- A Móradomb körúton a Tanyai Idősek Klubja épület szomszédságában található kutyafuttató nem kerül bezárásra, azt a kutyatulajdonosok változatlan feltételek mellett használhatják.