Települési hulladéklerakók környezetbe illesztése (Környezet és Energia Operatív Program - 2009 - 2.3.0)

Amikor 2000.12.22-én az Európai Bizottság és a Magyar Kormány aláírta a "Szegedi regionális hulladékgazdálkodási program" című, ISPA projekt finanszírozási Megállapodását, nagyot sóhajtottak a délalföldi polgármesterek, mert 33 települést szorító, EU hulladékgazdálkodást érintő problémája megoldódni látszódott.
 A program előre haladtával a településeken megépülő hulladékudvarok, gyűjtőszigetek megvalósulásával a lakosság megtanulta, hogy a szeméttel másként kell "bánni" mint korábban, hogy szelektíven gyűjtve az újrahasznosítással a környezetünket óvjuk, védjük, ezzel is hozzájárulva a környezeti minőségünk javulásához.

A projekt által érintett térségben 33 település helyezkedik el, többek között az Önök települése is. A projekt keretében érintett lakosság 258 677 fő. A régióban keletkező lakossági szilárd hulladék 48 ezer tonna, az egyéb lakossági hulladékok további 28,5 ezer tonnát tesznek ki. Ezen túlmenően az építőipari termelés 61 ezer tonna szervetlen hulladékot, a mezőgazdasági termelés pedig 30 ezer tonna biológiailag lebomló (komposztálható) hulladékot termel.

Ennek a térségben keletkező nagy mennyiségű hulladéknak elszállítása és ártalmatlanítása érdekében elkészültek mindazok a létesítmények - komposztáló telep, szigetelt hulladéklerakó, építőanyag feldolgozó üzem, biogáz üzem -, melyek üzemeltetésével egy EU színvonalú, Magyarországon egyedülálló komplex hulladékgazdálkodási rendszert tudhatunk magunkénak.

Az elképzelések azonban máig nem valósultak meg 100 %-ban, hiszen a meglévő hulladéklerakók tájba illesztési azaz rekultivációs munkálatai elmaradtak. Hiába kezdődtek meg a projekt elindítása után szinte azonnal a települési hulladéklerakók rekultivációjónak tervezési munkálatai, a törvényi szabályozás megváltozása, valamint a kivitelezés elhúzódása miatt megemelkedett rekultivációs költségeket az eredeti támogatási összeg (kb. 4,5-5 milliárd forint) nem tudta elviselni illetve az érintett Önkormányzatok ezt az összeget önerőből nem tudták volna előteremteni.

A magas beruházási költségek figyelembevételével láthatóvá vált, hogy a rekultivációt csak közösen, a 33 település továbbra is összefogva tudja megvalósítani, ezért megalakították a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulást. A Társulás tanácsában Önöket településük polgármestere képviseli.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül 2007-ben jelent meg egy olyan pályázat, mely a tervek készíttetéséhez valamint a megvalósításhoz ad anyagi támogatást. Ennek címe: Környezet és Energia Operatív program (KEOP) Települési szilárdhulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs program.

A rekultiváció során a felhagyott hulladéklerakó telepeket záró réteggel látják el annak érdekében, hogy az esővíz a szennyezőanyagokat ne moshassa a talajba, másrészt növények betelepítésével a tájba illő környezetet alakítsanak ki a településeken.

Szeged Megyei jogú Város Önkormányzata sikeres pályázatot adott be a társulási települések gesztoraként. Az I. Szakaszban közel 24 milliós összegből a rekultivációs tervek pontosításai elkészülhettek.
Az Önkormányzatoknak nem kellett hozzájárulniuk ezekhez a tervezési költségekhez! Jelen pillanatban a II. Fordulós pályázati anyag összeállítás van folyamatban, melyet immár a 33 települést egyesítő Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. júliusában tervez beadni.

A pályázat sikeres elbírálása és a projektet érintő közbeszerzési eljárások lebonyolítását követően a rekultiváció, azaz a települési hulladéklerakók tájba illesztése várhatóan 2010-2012 között megvalósulhat.

Kedvezményezett: Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.