Településképi Arculati Kézikönyv

 Mórahalom Város Önkormányzatának a Partnerségi egyeztetésről szóló 17/2017. (V.25.) rendelete alapján ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosságot és az érintett feleket az alábbiakról:

 • A „településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint Mórahalom város Településképi Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: „TAK”) munkaközi egyeztetési változata elkészült, melyet ezennel partnerségi egyeztetésre bocsátunk.

• Az elkészült dokumentum a vonatkozó jogszabályoknak és a szakmai útmutatóknak megfelelően készült:
o szerkezetében és tematikájában azoknak megfelelő;
o tartalmában és megfogalmazásában igyekeztünk a tömörségre és a közérthetőségre.

• A lakossági közreműködés módja:
o a lakossági és partnerségi közreműködés során a jelen fázisban az alábbiakat várjuk:
 elsősorban észrevételeket az elkészült dokumentummal kapcsolatban;
 az esetleges hibák, félreérthető megfogalmazások, ill. kiegészítendő részek tekintetében.
o a szerkesztők feladata, hogy a beérkezett véleményeket megvizsgálja és lehetőség szerint beépítse a végleges dokumentumba.
o a beküldendő anyagokat és a felmerülő kérdéseket
 a lakossági fórum során személyesen;
 ill. az azokat követő 8. napig írásban (e-mailben, postai levélben vagy a polgármesteri titkárságon személyesen leadva) juttathatják el a készítőkhöz;
 az e-mailes kommunikáció esetén az elsődleges és hivatalos e-mail cím: info@morahalom.hu; de kérjük, hogy címzettként a foepitesz@morahalom.hu-t is adják meg.
o Az előzetesen jelzett folyamat szerint a 2. (záró) lakossági fórum van már csak hátra.

• a dokumentumok hivatalos jóváhagyására a 2017. decemberi képviselő-testületi ülésen fog sor kerülni.

A fentiek alapján a második (záró) lakossági fórumra:

2017. november 30-án 14.00 órakor kerül sor, a Mórahalmi Városháza dísztermében (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., I. emelet 109.)
A folyamatban nem kerül különválasztásra a lakossági és a város civil- és gazdasági szféráját képviselő szervezetekkel történő egyeztetés, kommunikáció, melyre tekintettel ezúton kérem az összes érintettet a szíves közreműködésre.

Mórahalom, 2017. november 22.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.
Polgármester
Mórahalom Városi Önkormányzat

Downloads