Településszerkezeti terv partnerségi egyeztetés eljárásának megindítása

Tájékoztatom, hogy Mórahalom város polgármesterének a 396/2022. (IX.29.) számú Kt határozatával jóváhagyott Mórahalom város Településszerkezeti Tervének, valamint Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (Továbbiakban: HÉSZ) módosítása megindult az Önkormányzathoz érkezett kérelmek alapján.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a HÉSZ felülvizsgálata általános eljárásban történik.

Az Önkormányzat Berkecz Balázs és Tőke Máté településtervezők közreműködésével a Hübner Tervező Kft-t bízta meg a HÉSZ módosításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítésével.

A partnerségi egyeztetéshez készült dokumentáció Mórahalom hivatalos honlapján érhető el az alábbi linken:

https://www.morahalom.hu/hu/telepulesrendezesi-tervek

Tájékoztatom, hogy a fenti eljárás keretében lakossági fórumot is tartunk 2023. május 4. napján 14.00-kor a Mórahalmi Városháza Jegyzői irodájában (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. I. emelet 105.).

Kérem, hogy esetleges észrevételét, illetve javaslatát Mórahalom város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete, valamint a Kormányrendelet 65. § alapján szíveskedjen írásban közölni legkésőbb 2023. május 12. napjáig.

Szíves együttműködését és legkésőbb 2023. május 12-ig megküldendő válaszát előre is köszönöm!

Mórahalom, 2023. április 28.

Tisztelettel:

Nógrádi Zoltán sk.
polgármester
Mórahalom Városi Önkormányzat