Városi hírek (2008.02.29.)

Integrált Városfejlesztési stratégia; Farsangi bál; Hajléktalanság megelőző program; Tüdőszűrés; Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése; Vállalkozói Inkubátor Központ kialakítása; Ovihírek; Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő ünnepi nyitvatartása

- Integrált Városfejlesztési stratégia

Mórahalom város önkormányzata egy új, tervezési dokumentum készítését kezdeményezte a 2007-es év folyamán. Ez a dokumentum az Integrált Városfejlesztési Stratégia, amelynek jelentősége, hogy az Európai Unió által finanszírozott pályázatok elnyerésének előfeltétele egy ilyen, a 2013-as évig tervezett újításokra vonatkozó átfogó dokumentum megléte. A Stratégia azt az integrált, területi alapú tervezési szemléletet kívánja megjeleníteni, mely ötvözi a különböző szakpolitikai megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célok megvalósítása, stb.), összefogja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektor, civil szektor, közszféra szereplői, lakosság) céljait, elvárásait az önkormányzat városfejlesztésben meghatározó és döntéshozó szerepe mellett. Ennek a dokumentumnak az elkészítése középtávon minden várossal szemben szakmailag indokolt, és elvárás lesz minden típusú városrehabilitáció esetében. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia középtávra (7-8 évre) szóló elemzés. Újszerű részegysége az eddigi dokumentumokhoz képest, hogy a helyzetértékelésre alapozó fejlesztési célok és irányok meghatározásán túl megvalósítási elemeket is magában foglal. Ezzel segíti a tervezés konkretizálását és a költségvetés kialakításában is segítséget nyújt a városvezetés részére.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia részletes útmutató alapján készül, és kidolgozása a befejező fázishoz közeledik. Részletesen bemutatja a várost, problémáit és fejlődési lehetőségeit, illetve feltárja a változásával járó veszélyeket, hogy az elkövetkezendő pályázati ciklusban Mórahalom városa stabil és előnyös pozícióból induljon az Uniós pályázatok elnyeréséhez.


- Farsangi bál

2008.02.21-én tartottuk a Farsangi Bálunkat, melyen a tisztelt meghívottakkal együtt az intézmény Idősek Klubjának tagjai mellett a Bástya Nyugdíjas Klub, Napfény Nyugdíjas Klub, az Idősek Otthonának ellátottai, a Zákányszéki Gondozási Központ, az Ásotthalmi Gondozási Központ idősei vettek részt. A műsor a negyedik osztályosok Gombák műsorából, egy szép farsangi versből és Fábián Péter meghívott énekes közismert dalokból összeállított előadásából állt. A finom pörköltből álló vacsora után Vér István által szolgáltatott zenére lehetett táncolni. A táncot apró vetélkedők és az izgalmas tombola szakította meg rövid időre. Ezúton szeretnénk a résztvevőknek köszönetet mondani szíves megjelenésükért, valamint megköszönni a segítséget minden aktív résztvevőnek, támogatónak, segítőnek. Reméljük, hogy jövőre szintén együtt búcsúztathatjuk a telet.
 
Gondozási Központ


- Hajléktalanság megelőző program

A Gondozási Központ részbeszámolót készít a Vodafone Magyarország Alapítvány hajléktalanságot megelőző programjáról. A pályázat keretében egy fő koordinátor 6 fő tanyafelelős effektív segítséget nyújt a velük kapcsolatban álló nehéz körülmények között élő, a hajléktalansággal leginkább fenyegetett külterületi lakosoknak. Jelenleg 19 fő rendszeres segítése folyik, adományokat juttatunk számukra, ügyintézésekben, adatszolgáltatásokban, házkörüli teendőkben tudtunk eredményesen közreműködni. A pályázat lebonyolításában az intézmény dolgozói vesznek részt, segítve a pályázati célok megvalósulását. Továbbra is várjuk a lakosok információit segítségre szoruló személyekről, hogy minél többen kaphassanak segítséget. Érdeklődni lehet munkanapokon 8-16.00 óráig 62/281-227 telefonszámon.


- Tüdőszűrés

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy TÜDŐSZŰRÉS lesz 2008. március 4-től!

4. kedd 9:00 - 15:00
5. szerda 9:00 - 15:00
6. csütörtök 9:00 - 15:00
10. hétfő 9:00 - 15:00
11. kedd 9:00 - 15:00
12. szerda 9:00 - 15:00
13. csütörtök 9:00 - 15:00

Helye: Aranyszöm Rendezvényház udvara

Csak háziorvosi beutalóval vehető igénybe!

Várandós és szoptatós nők nem vehetik igénybe!

Kérjük, hogy saját érdekében mindenki szíveskedjék megjelenni.

Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját hozza magával!


- Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése

Önkormányzatunk 1997-ben kapta meg a jogot a Gazdasági Minisztériumtól arra, hogy ipari parki címet viseljen, ekkor alapították a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Parkot. Az ipari park fejlődése, mind minőségi, mind területi szinten töretlen: jelenleg 58,66 hektáros területen 27 vállalkozás üzemel.

A benyújtott pályázat célja a Homokhát Térségi Agrár-Ipari Park komplex fejlesztése, vonalas infrastruktúrával való ellátása a régebben meglévő és az újonnan bevont területeken: vezetékes víz, szennyvíz-összegyűjtő és elvezető, illetve előtisztító létesítmények, útaszfaltozás és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz-szikkasztó vápa építése. Az ipari parki szolgáltatásokat tovább bővítjük azáltal, hogy a jelenleg működő szolgáltató telephelyet fejlesztjük, minőségileg átalakítjuk, s Komplex Ipari Parki Szolgáltató Központot hozunk létre.

Célunk az, hogy befektetéseket generáló infrastrukturális műszaki hátteret teremtsünk, versenyképes, kistérségi szinten kiegyensúlyozott infrastrukturális színvonalat biztosítsunk a megvalósítási helyszínen. Marketing-kommunikációs eszközök alkalmazásával kialakítsuk az ipari park egységes arculatát.

Hosszú távú célunk, hogy versenyképes, fejlett szolgáltatásokat nyújtsunk színvonalas üzleti környezetű ipari parkban, ezáltal olyan vállalkozások letelepedését generáljuk, melyek a helyi munkaerő alkalmazásával, helyben megtermelt alapanyagok feldolgozásával járulnak hozzá Mórahalom és a Homokháti Kistérség gazdasági fejlődéséhez, ezáltal a munkanélküliség csökkentéséhet, a társadalmi jólét javításához, valamint a környezet- és természetvédelemhez, a fenntartható fejlődéshez.

A projekt elszámolható költsége 499.888.803,- Ft. Önerőként Mórahalom város Önkormányzata 252.443.846,- forintot társít a DAOP pályázati forrásból 50,5%-os támogatási intenzitás mellett igényelt 247.444.957,- forintos támogatás mellé.


- Vállalkozói Inkubátor Központ kialakítása

A mórahalmi gazdasági élet felpezsdítésére hozott intézkedések hatására a városban egyre több kezdő vállalkozás keresi a telephely, fiókhely nyitásának lehetőségét, a megyéből és a régióból is jelentkeztek a városba betelepülni szándékozó cégek. A városban nincs szabad, bérelhető üzemcsarnok, melyben ipari vagy szolgáltató tevékenység folytatása megkezdődhetne, vagy ha van is, rövid időn belől bérlőre talál. A Móraép Kht ingatlanhasznosítási tevékenységi körét kibővítve, új üzemcsarnokok létesítését határozta el – kielégíteni szándékozva ezzel a keletkezett igényt. Mórahalom nyugati kapujában, a Baja felé vezető úton új szolgáltató városrész van kialakulóban, melynek a benzinkút ingatlana mellé tervezett inkubátorcsarnok szerves része lehet, kiegészítve az ott már működő szolgáltató egységeket. A csarnok bérlésének konstrukcióját úgy dolgoztuk ki, hogy az a kezdő, illetve a még felfutó fázisban lévő vállalkozások számára is kedvező legyen.

A nyújtani kívánt szolgáltatások révén a betelepülők élvezhetik az inkubátor jellegből adódó előnyöket, ugyanakkor versenyképes színvonalú ingatlanban szolgálhatják ki ügyveleiket. Olyan cégek betelepülésére számítunk, melyeknél a piaci árakon bérelt telephely túl nagy megterhelést jelentene, ám a kezdeti nehéz felzárkózási időszak átvészelése után önálló lábra állván megteremthetik maguknak saját tulajdonú vagy piacorientált árakon bérelt telephelyüket.

A kialakítandó üzemcsarnok-komplexum I. üteme szerint a bérelhető inkubátorcsarnok hasznos alapterülete 1619 m2 lesz, mely 8 csarnokegységből és irodákból áll, inkubátorcsarnokba betelepülő vállalkozások várható száma 8 db, betelepülő vállalkozások által alkalmazott munkavállalók száma legalább 24 fő-re prognosztizálható.

A projekt megvalósításának kezdetét 2008. július elsejére prognosztizáljuk.

Teljes bekerülési költség nettó 300.000.000 forint, melynek 50,78%-át, azaz 152.340.000 forintot önerőként a pályázó, 49,22%-át pedig pályázati támogatás révén kívánjuk biztosítani.

Móraép Kht-nek, mint a projekt megvalósítójának, eddigi tevékenysége során több alkalommal volt alkalma ingatlanberuházásokat megvalósítani, mely során szerzett tapasztalatot kamatoztathatja. A város környezetgazdálkodási cégeként környezetvédelmi tevékenysége példaértékű, melyet a megvalósult létesítmény üzemeltetésénél is alkalmazni kíván.


- Ovihírek

- a hét és az elmúlt hét folyamán minden csoportban megtartották a farsangi mulatságokat. A gyerekek szebbnél-szebb jelmezekben pompáztak, melyek nagyrészt a szülők kezemunkáját dícsérik. A csoportok bemutatkoztak a bölcsődében és a családi napköziben is.

- a Csiga csoport kedden a Szegedi kövér Béla Bábszínház élvezetes mesejátékát tekintette meg.

- az elkövetkező héttől a tavaszi ünnepkörökre való készülődés veszi át a főszerepet az intézmény valamennyi csoportjában. A húsvét várása különböző tevékenységekkel, versek, dalok megismerésével, mesék hallgatásával nagy élménynek igérkezik valamennyi kisgyermek számára.


- Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő ünnepi nyitvatartása

Tájékozatjuk Önöket, hogy az Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő március 15-én és Húsvétkor az alábbi nyitva tartás szerint várja Kedves Vendégeit:

- 2008. március 15. (szombat): 9.00-19.00

- 2008. március 21. (péntek): 9.00-20.00

- 2008. március 22. (szombat): 9.00-19.00

- 2008. március 23. (vasárnap): 9.00-19.00

- 2008. március 24. (hétfő): 9.00-19.00

- 2008. március 25. (kedd): 9.00-19.00