SPECIJALNA VOZILA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

Mogućnost za one koji se otežano kreću ali bi voleli da na individualan način otkriju blaga našeg grada.


Mislili smo i na one koji su u svakodnevnom kretanju u manjoj ili većoj meri ograničeni, ali ipak žive aktivan život.

U Morahalomu postoji mogućnost za iznajmljivanje različitih vrsta sredstava koja mogu olakšati radosno otkrivanje riznica grada, a koja se mogu pronaći u prilogu.

Sredstva koja se mogu iznajmiti

Doživljaji čekaju svakoga!