LINIJSKI PREVOZ (Drzavna granica Ásotthalom - Morahalom)

Probna linija je bila uspesna! Organizujemo linijski transfer do banje!

PERIOD: od 05.08. do 21.08. (svaki petak, subota i nedeja)

VREME POLASKA probnih linija: Državna granica sa madarske strane (Backi Vinogradi- Ásotthalom) -Banja Sv. Eržebet Morahalom

· 8:00

· 9:00

· 10:00

POVRATAK: Banja Sv. Eržebet Morahalom- Državna granica za madarske strane (Ásotthalom-Backi Vinogradi)

· 16:00

· 17:00

· 17:45

CENA KARTE po osobi/ u jednom pravcu:

1 EUR ili 500 FORINTI