Elindult az Esély Otthon elenevezésű projekt megvalósítása

 Mórahalom Városi Önkormányzat támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Esély Otthon című pályázati felhívás keretében az „Esély Otthon- otthonteremtés és életpályatervezés Mórahalom ifjúságának” elnevezésű projektjére.
 A projekt bruttó összköltsége 163.967.680,- Ft, melynek finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.

A támogatói döntés 2017 decemberében érkezett, ezt követően a projekt 2018 januárjában vette kezdetét. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap, vagyis a fizikai befejezés tervezett időpontja 2020. december 31. A pályázati program a Mórahalmon élő fiatalokat célozza, azáltal, hogy javítani kívánja a fiatalok lakhatási körülményeit önálló lakhatási lehetőségek biztosítása és ösztönző rendszer kialakításával. Összesen 6 db, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan (9 db lakás) kerül felújításra, illetve felszerelésre önálló lakhatás céljából, a projektben résztvevő, a célcsoportba (18-35 év közötti) tartozó fiatalok számára. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy résztvevő legyen a projekt keretében szervezett programoknak. A lakhatásban részesített fiatalok számára kötelező közösségi célú önkéntes tevékenység végzése a településen. Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak. A lakhatási támogatás mellett az Önkormányzat 24 hónapon keresztül, összesen 10 célcsoportba tartozó, Mórahalmon élő, a helyi munkaerő-piaci hátrányok kompenzálása céljából, a hiányzó foglalkozásnak számító szakember hiánypótlását szolgáló fiatal részére ösztönző juttatást is ad.
A projekt elindulásával a közbeszerzési eljárások megkezdődtek. A felújításra szánt ingatlanok közül a Mórahalom, Nyár utca 23. sz. alatti ingatlan kivitelezési munkái indultak el először.
A város a pályázat révén azt kívánja elérni, hogy a megfelelő képzettségű és szükséges kompetenciával rendelkező fiatal, minőségi munkavállalók helyben maradjanak, kiszolgálva a helyi gazdasági szereplőket, és a nonprofit (akár közszolgálati) szektort. Ebből kifolyólag konkrét lépéseket tesz a fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek bővítése, és a helyi lehetőségekre épülő, (ön)foglalkoztatást célzó programokat megvalósítása érdekében. A fejlesztési stratégia kialakítása során a helyi lehetőségek közül a kiemelkedő növekedési esélyeket felmutató turisztikai fejlesztések területén lesz lehetősége a programban résztvevő fiataloknak elhelyezkedni. Így kiegészítve a lakhatási lehetőségeket a város komplex támogatást nyújt a célcsoport helyben tartása, munkavállalása és jövőtervezése érdekében.


Projekt adatai:
Kedvezményezett: Mórahalom Városi Önkormányzat
Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
Pályázat kódszámai: EFOP-1.2.11-16-2017-00019
A projekt bruttó összköltsége: 163.967.680,- Ft
A támogatás intenzitás mértéke: 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. január 1.- 2020. december 31. (összesen 36 hónap)