Atmosfera crkve kralja Svetog Ladislava oslikava pobožnost i molitve duge više od jednog veka, što se i danas može osetiti.

Odabir lokacije crkve nije bila slučajnost. 20 kilometara od grada Segedina se prostirao jedan veći breg pored državnog puta. Zvali su i bregom „gde se čekao hleb”. Ime je dobio po tome što su se pastiri u podne ovde odmorili a iz daleka se moglo videti da su članovi porodice donosili ručak. Govori se da je tako jedan pastir dok je čekao zabio svoj štam na vrh brega i prorekao: „Videćete, jednog dana će se ovde sagradit’ crkva!“

Proročanstvo je obistinilo 16. maja 1892. godine. Podigla se kapela u čast Anđelima čuvarima u cilju da vernici iz obližnjih mesta mogu praktikovati svoju veru. Redovnici franjevci iz Crkve Snežne Gospe Donjeg grada Segedina, su na početku držali mise i vodili brigu o duhovnoj dobrobiti vernika, a kasnije je 1899. godine Donji salaš (Morahalom) dobio rang samostalne parohije. Crkva od 1903. godine stoji kao što izgleda i danas u čast Svetog Ladislava kralja, a može se svakodnevno posetiti.

Ova crkva je blago Morahaloma i njegove okoline, a ona od jutra do večeri zove lokalne vernike i posetioce na duhovno produbljenje.