Circuitul Albastru în Câmpie

Parcurgând cele 13 etape ale Traseului Albastru de Câmpie putem să străbatem peisajeinedite cunoscând bogățiile naturii. Putem vedea imensa câmpie, arături, păduri desalcâmi, împânzite cu movile de nisip. Traseul are o lungime de 840 km. Parcurgereaacestuia necesită perseverență și tenacitate din partea celor care se aventureză.

Parcurgând cele 13 etape ale Traseului Albastru de Câmpie putem să străbatem peisajeinedite cunoscând bogățiile naturii. Putem vedea imensa câmpie, arături, păduri desalcâmi, împânzite cu movile de nisip. Traseul are o lungime de 840 km. Parcurgereaacestuia necesită perseverență și tenacitate din partea celor care se aventureză.

Ruta pornește din localitatea Szekszárd unde se termină Traseul Albastrul a Dunării desud Pál Rockenbauer și continuă până la Sátoraljaújhely de unde începe Traseul NaționalAlbastru.Cele trei trasee albastre alcătuiesc Circuitul Albastru NaționalDin 23 mai 2020 au survenit câteva modificări printre care:După lucrările de întreținere a Traseului Albastru de Câmpie, lungimea totală a fostîmpărțită în 13 etape, în loc de 10, pentru pentru optimizarea traseului corelându-l cunodurile de legătură, atingând, totodată, zone de interes natural și de atracții culturale mai bogate.Numărul punctelor de ștampilare (control) a fost mărit la 20 de locații, iar în trei dintre elea fost schimbată și forma ștampilei.Modificările survenite pot fi studiate în caietele de control, iar locațiile se actualizează pelista afișată în această pagină de web.Sunt în continuare valabile caietele de control vechi și pot care fi folosite în aceleașicondiții cu cele noi, de aceea nu este necesară schimbarea acestora.Dovada parcurgerii Traseului Albastru de Câmpie poate fi justificată prin folosireaambelor caiete.În acest caz, pentru confirmarea performanței, sunt necesare ambele caiete.Dacă vor fi predate caietele noi și vechi după data de 23 mai 2020, deținătorul acestora vaprimi gratuit o Diplomă și o insignă specială a Traseului Albastru de Câmpie.Dacă parcurgerea traseului este întreruptă și/sau continuă, atunci în noile caiete de controlva fi pusă o ștampilă, dar trebuie menționate ambele date în rubrica adecvată.Modalitatea de control va rămâne neschimbată în edițiile vechi ale caietelor de control.Dacă traseul va fi întrerupt și după aceea continuat, se va aplica dublă datare șiștampilare. Pentru caietele de control vechi pot fi descărcate online pagini pentru rubricilenoi de ștampilare, care pot fi atașate. Paginile pot fi descărcate de pe pagina web: ....Acele părți ale Traseului Albastru de Câmpie care ulterior au fost schimbate, dar au fostparcurse și confirmate prin ștampilare, nu trebui parcurse încă odata, deci nu este necesarăo nouă ștampilare.Traseul realizat cu bicicleta poate fi confirmat în caietele noi, cele vechi se vor putea folosipână în data de 30 iulie 2021.


Sursă: www.termeszetjaro.hu/hu/tour/gyalogtura/al...